header banner
Default

Altın satın almak için kredi kartı kullanılabilir mi? Altına taksit yapılabilir mi?


Kredi kartı ile taksitli kuyum alışverişi yapmak isteyenler, hem yasal olarak hem de dinen uygun olup olmadığını araştırıyor. Peki, kredi kartıyla taksitli altın alınır mı? Kredi kartıyla altın almak caiz mi? İşte yanıtı...

Kredi kartıyla altın alınır mı, taksit yapılır mı? Kredi kartı ile altın satışı caiz midir?

Nakit parası olmayanların imdadına yetişen kredi kartları, küçüğünden büyüğüne şimdilerde herkesin elinde...

Taksit imkanı sağlayan ve belli bir komisyon karşılığında kredi sunan kredi kartları, son zamanlarda kuyum alışverişleri için sıkça tercih ediliyor.

Gram, çeyrek, tam altın almak isteyenler, "kredi kartı ile altın alınır mı", "kredi kartından taksitle altın alınıyor mu", "kredi kartıyla altın almak caiz mi" gibi soruları araştırıyor.

Banka kredilerine göre daha düşük faiz sunan kredi kartları ile altın alışverişi için birkaç seçenek bulunuyor.

Kredi kartıyla altın alınır mı, taksit yapılır mı? Kredi kartı ile altın satışı caiz midir? İşte detaylar...

Kredi kartı ile altın alınır mı?

Kredi kartınız ile altın almanızda yasal olarak bir sakınca yoktur.

İki şekilde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz; Ya tek çekim satın alıp bankanızdan taksit sağlarsınız, ya da taksitli nakit avans çekerek altın alabilirsiniz.

Kredi kartı ile kuyumcudan tek çekim olarak çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, külçe altını gibi tüm çeşitleri satın alabilirsiniz.

Bunun karşılığında bankanız belirlenen bir komisyonu size yansıtacaktır. Örneğin, kredi kartı ile altın alırken banka %2 oranında bir komisyon alıyorsa 1000 TL’lik altın alışveriş için 1020 TL ödenmesi gerekir.

Kredi kartı ile altın satışı caiz midir?

Altın, gümüş, döviz, TL vb. para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir.

Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesîe ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir.

Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz; cinsi cinsine birbirine eşit ve peşin olarak satılır. Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın.” (Buhârî, Büyû’, 74-82; Müslim, Müsâkât, 81; Tirmizî, Büyû’, 23)

Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satışın bedelini, anında satıcının hesabına yatırması halinde, yapılan alışverişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesîe (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir.

Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda yukarda belirtilen, sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının para ile veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz.

Her halükarda altının peşin ödeme ile alım satımının yapılmasının daha doğru olduğu Müslüman olarak şüpheli şeylerden kaçınılması ve peşin para ile altın veya dövizin alınmasının daha isabetli ve ihtiyatlı olacağı kesindir.

Sources


Article information

Author: Juan Solomon

Last Updated: 1704351241

Views: 1001

Rating: 4.5 / 5 (112 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Juan Solomon

Birthday: 2018-09-26

Address: 6407 Bryan Gateway Suite 254, South Matthewville, DC 08951

Phone: +4176862054855781

Job: Quantum Physicist

Hobby: Gardening, Animation, Embroidery, Cycling, Photography, Bird Watching, Geocaching

Introduction: My name is Juan Solomon, I am a unguarded, artistic, radiant, unswerving, Gifted, resolved, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.