header banner
Default

Banken verhogen opnieuw de spaarrente, maar over de grens krijg je meer


SNS, ING en ABN Amro

Spaarders kunnen weer wat meer rente krijgen. De grote Nederlandse banken ABN Amro, ING en Volksbank (SNS, ASN en Regiobank) verhogen binnenkort hun spaarrente weer met een stapje. De vierde grote bank, Rabobank, verhoogde de rente al. Nog altijd bieden buitenlandse banken overigens meer rente.

Bij SNS en Regiobank krijg je vanaf volgende week maandag weer wat meer rente op je spaargeld: 1,7 procent tot een saldo van 25.000. Dat is maar liefst 0,45 procentpunt meer dan de 1,25 procent die je nu krijgt. Tussen de 25.000 en 100.000 is de rente straks 1,25 procent en vanaf een ton 0,5 procent.

Daarmee is de rentestap van SNS en Regiobank voor klanten met een saldo tot 25.000 euro groter dan bij ABN Amro en ING. "Het grootste deel van onze spaarders heeft een spaarsaldo tot 25.000 euro", verklaart woordvoerder Harmen van de Schoor de reden om voor kleinere spaarders de rente meer te verhogen. 

ABN Amro, ING en Rabo

VIDEO: Sparen over de grens? Hier moet je op letten • Z zoekt uit
RTL Z

De aangekondigde renteverhoging door ABN Amro en ING gaat aanstaande zondag in. Bij ABN Amro krijg je straks geen 1,25 procent, maar 1,5 procent. Dat is tot een saldo van 1 miljoen euro.

Lees ook: ECB-rente stijgt naar recordhoogte, dit is waarom de spaarrente ver achterblijft

Bij ING Bank maakt het wel wat uit hoeveel geld er op je spaarrekening staat. Vanaf 15 oktober krijg je tot een saldo van 10.000 euro 1,5 procent vergoed, een plus van 0,25 procentpunt. Voor je spaargeld boven die grens tot 1 miljoen euro is de verhoging van de spaarrente maar 0,1 procentpunt, tot 1,25 procent.

Ook hier profiteren de kleinere spaarders dus meer dan spaarders met een veel hoger spaarsaldo.

Lees ook: 'Relatie met bank kan meer zijn dan spaarrente', zegt topman ABN

Rabobank, naast bovengenoemde banken de andere grote bank in ons land, verhoogde de spaarrente al eerder. Daar krijg je nu al 1,7 procent, tot een saldo van 20.000 euro. Als je meer spaargeld hebt dan ontvang je tot een ton 1,6 procent en tussen de ton en 5 miljoen euro 1,5 procent.

Over de grens

VIDEO: Massaal aan de Europese Spaarrekening met Hoge Rente?
LangzaamRijker

Het maakt dus nogal wat uit waar je jouw spaargeld het beste kunt stallen. Maar het loont nóg meer om naar kleinere of buitenlandse banken te gaan.

Uit een overzicht van Spaarrente.nl blijkt dat maar liefst drie banken die in ons land actief zijn 3 procent rente bieden. Zeker als het om wat grotere bedragen gaat scheelt dat al snel honderden euro's per jaar.

En er zijn nog eens 15 banken die 2 procent of meer rente beloven. Er is voor banken 'geen prikkel om de rente te verhogen', omdat consumenten niet snel van bank veranderen, zei geldexpert Amanda Bulthuis van Geld.nl onlangs.

ECB

VIDEO: Waarom ik overstap van ING naar Bunq voor mijn noodfonds
LangzaamRijker

De Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd is de spaarrente bij de grote Nederlandse banken veel minder gestegen.

Sparen over de grens? Hier moet je op letten

VIDEO: ECHT ALLES wat jij moet weten over beleggen bij Brand New Day
Thijs Verlangen

02:41

Sources


Article information

Author: Katie Grant

Last Updated: 1703847362

Views: 871

Rating: 3.9 / 5 (41 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Katie Grant

Birthday: 1980-08-22

Address: 9388 Lisa Radial, New Timothy, AZ 19820

Phone: +3514302458378951

Job: Data Analyst

Hobby: Cycling, Basketball, Playing Guitar, Golf, Painting, Badminton, Cooking

Introduction: My name is Katie Grant, I am a Gifted, resolute, strong-willed, frank, rich, courageous, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.