header banner
Default

De grootste bitcoin-investeerder ooit maakt winst


Cryptocurrencies zijn vaak zó volatiel dat het soms lastig is om te bepalen wat je moet doen met je investering. Gelukkig maken de meeste coins gebruik van een blockchain, waarmee je na kunt trekken hoe andere investeerders ervoor staan. Zo weten we dat een recordaantal bitcoin-investeerders winst maakt.

Cadeautje 🎉: Bitvavo geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

Bitcoin investeerders massaal in het groen

VIDEO: Hoeveel Bitcoin moet een MILJONAIR zijn? 🐳
Altcoin Daily

Volgens data van Glassnode maken bijna 39,5 miljoen walletadressen op de Bitcoin-blockchain op het moment van schrijven winst. Dat aantal is nog nooit eerder zo hoog geweest. Het is bovendien goed voor 80% van alle adressen op het netwerk. Ondertussen is de bitcoin koers is op het moment van schrijven juist ruim 90% van de all-time high verwijderd.

Ook is dit aantal 80% van alle on-chain adressen. Vorige winter bedroeg het nog 21,5 miljoen adressen, ongeveer de helft dus. Echter moeten we ook benadrukken dat deze maatstaf niet meeneemt dat crypto exchanges en andere crypto-dienstverleners doorgaans maar een paar walletadressen gebruiken voor alle klanten. Het totale aantal investeerders zal dus een stuk hoger liggen.

Advertisement

Bitcoin koers is oververhit

VIDEO: Ik bood 10.000 bitcoins aan voor een pizza
Incomeparent

Ondertussen schrijft CryptoQuant op sociale mediaplatform X dat de bitcoin koers ‘oververhit’ is geraakt. De vorige keer dat dit gebeurde was afgelopen juni. Investeerders in bitcoin-futurescontracten verkochten toen massaal hun holdings. Hetzelfde gold toen de problemen bij FTX eind vorig jaar een crash veroorzaakten.

$BTC approaching the overheating zone!

“Futures OI entered overheating territory in June ’23, and within two months, its price plummeted. The same thing happened in Oct ’22, when the OI was still in the overheating zone. In Nov’22, there was the FTX crisis, and there was a…

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 1, 2023

Ook heeft de groep ‘short-term holders’ sinds de stijging verkocht. Dat is relatief normaal na een dergelijk grote stijging als die van de afgelopen paar weken. Als ze lang genoeg hun coins aanhouden heet de groep namelijk ‘long-term holders’.

Gelukkig houdt CryptoQuant er rekening mee dat on-chain data geen adressen met geld in zogeheten ‘pools’ niet meerekent. Daarom houdt het bij hoeveel geld investeerders in andere soorten crypto-investeringsproducten stoppen, zoals in trustfondsen. Ook dit bedrag is hard gegroeid sinds de markt optimistisch is over de gehoopte goedkeuring van bitcoin spot-ETF’s, alhoewel de toename van slechts 10% een stuk kleiner is dan bitcoins stijging van 40%.

Increasing interest from indirect investors

“The total amount of coins held by digital assets holding, such as trusts, increased significantly on news of the potential approval of a #bitcoin ETF in the United States.”
by @GrizzlyBTClover

Link👇https://t.co/mmbhb9YUPK

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 30, 2023

Post Views: 1.863

Sources


Article information

Author: Monica Smith

Last Updated: 1704586081

Views: 806

Rating: 4.8 / 5 (104 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Monica Smith

Birthday: 1946-07-06

Address: 50531 Henderson Isle, Cantrellfurt, NV 69177

Phone: +3749004011482097

Job: Radio DJ

Hobby: Yoga, Chess, Coin Collecting, Meditation, Sailing, Horseback Riding, Singing

Introduction: My name is Monica Smith, I am a Adventurous, apt, striking, radiant, resolute, rare, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.