header banner
Default

Het is moeilijk om allround B2B-marketeers te vinden


(..maar zijn wel keihard nodig). Drie redenen waarom B2B-bedrijven moeilijk aan breed georiënteerde, generalistische marketingprofessionals komen.

Is marketing een vak van specialisten? Ja! Of is de allrounder nog altijd onmisbaar? Ja, ook! Er zijn over deze vraag al vele bomen opgezet en er is natuurlijk niet één waarheid. Met de T-shape-marketeer kwam het ideale compromis. Maar ook die T dekt niet de hele lading, zoals onlangs treffend beschreven hier op Marketingfacts. Feit is dat de breed georiënteerde, generalistische allrounder vaak keihard nodig is. Alleen voor de vele zoekers vaak niet makkelijk te vinden. Zeker niet in B2B. Hoe komt dat toch?

Vraag om te beginnen maar eens aan een net afgestudeerde student met een Bachelor of Master in het commerciële domein, hoeveel B2B-cases hij of zij voorbij heeft zien komen tijdens de studie. Die zijn vaak op een hand te tellen. Op de tweede plaats: tijdens hun jeugd zijn ze plat geïnfluenced over allerlei hippe consumer brands. Hun natuurlijke affiniteit ligt dus niet bepaald bij IT-oplossingen, bouwproducten en machinefabrieken. En ten derde hebben veel B2B-bedrijven vaak een lagere bekendheid, niet de omvang van een corporate en bij voorbaat minder aantrekkingskracht. Dat geldt niet alleen voor jonge talenten, maar ook voor mediors en seniors.

Navigeren door het B2B-landschap

VIDEO: Why B2B Marketing Doesn't Work
Kyle Milan

Eerlijk is eerlijk, het ligt niet alleen aan de opleiders en de marketeers. Veel kleinere en middelgrote B2B-bedrijven worstelen zelf met vraag en aanbod. Ze willen wel, maar kunnen niet altijd. Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet. Ik vertegenwoordig zelf een leadgeneratie & recruitment marketing-bureau uit Eindhoven; een gespecialiseerd allround B2B-marketingbureau dat op de kop af tien jaar bestaat. Juist door de versnippering van het marketingvak zien we dat veel kleinere en middelgrote B2B-bedrijven behoefte hebben aan een gids. Iemand die hen helpt met navigeren door het B2B-landschap. Die de juiste keuzes maakt en de capaciteit heeft om plannen uit te voeren.

Steeds meer leverancier van B2B-marketingkennis en capaciteit

VIDEO: All Leads are NOT Equal. #b2b #marketing #shorts
Chris Walker

Na die tien jaar hebben we als bureau geleerd dat succesvolle B2B-marketing vooral draait om de inhoud. Relevantie en kennis zijn key. Om die reden bieden we allround B2B-marketingdiensten, variërend van leadgeneratie tot contentmarketing en recruitmentmarketing. Maar door de jaren heen bleek de capaciteitsvraag steeds dominanter te worden. Door de drie bovengenoemde redenen maar natuurlijk ook door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Deelmarketeers en Groeimarketeers 

VIDEO: What Does Marketing No Longer Do for B2B Companies
Directive

Zo ontstond het idee voor het délen van de marketeers. Ervaren medior en senior allround B2B-marketeers die je als bureau in dienst neemt en die naast hun werkzaamheden voor het bureau ook één of twee dagen aan het werk hebt bij opdrachtgevers. Het concept Deelmarketeer was daarmee geboren. Een ideale flexibele tussenoplossing. Invulling voor de capaciteit en de kennis van een compleet bureau achter de hand.

Zo ontstond ook het idee om te helpen aan de onderkant met jonge, voor veel B2B-bedrijven lastig te vinden, talenten: De Groeimarketeer. Dat is een B2B-marketing traineeship gericht op jong talent. Groeimarketeers werken gedurende een jaar 4 dagen per week bij een opdrachtgever en besteden 1 dag aan studie, waaronder een in-company B2B-opleiding, een opleiding NIMA-A Online Marketing en vaardigheidstrainingen. Na succesvolle afronding ontvangen ze het certificaat Young B2B Marketing Professional. Werk-leer-trajecten trekt jongeren die na hun studie nog niet fulltime willen werken en hun marketingkennis willen verdiepen. Zo proberen we B2B-bedrijven van nieuwe talent te voorzien. Die liggen niet voor het oprapen, maar zijn op deze wijze wel vaker bereikbaar.

B2B marketing is een geweldig vak. Als dienstverlenende marketeer en als examinator NIMA B Business Marketing heb ik veel keukens van binnen gezien. Daardoor weet ik dat elke product-/marktcombinatie anders is. Uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat is ook wat mij drijft. Elke dag ;)

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!

VIDEO: What Are the Challenges of Being a B2B Marketing Leader Today?
Market Recruitment

Sources


Article information

Author: James White

Last Updated: 1702458842

Views: 844

Rating: 3.8 / 5 (97 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: James White

Birthday: 1951-09-26

Address: 573 Norris Drive, Port Matthew, MS 75997

Phone: +4618808316208324

Job: Article Writer

Hobby: Rowing, Robotics, Playing Piano, Soccer, Whiskey Distilling, Archery, Ice Skating

Introduction: My name is James White, I am a Adventurous, artistic, unwavering, Determined, risk-taking, resolute, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.