header banner
Default

Tek no rapporterer at Facebook gjør betydelige endringer i «feeden» din


Lar deg justere hva du ser.

88bede76-39b0-4ea8-a019-dbc1c571d4d7?fit=crop&format=auto&h=1080&w=1920&s=a9b440996c87fe7ee0e0d39cf14e34cdbbedf7d2

Meta

Vilde M. Horvei

Facebook får en håndfull nye funksjoner som angivelig skal gjøre feeden din mer tilpasset deg og dine interesser. Det melder morselskapet Meta i en pressemelding.

Ved å trykke på «vis mer» eller «vis mindre», skal nemlig feeden din fylles opp med innhold du faktisk ønsker å se. Funksjonen gjelder både grupper og enkeltindividers poster, samt anbefalinger fra Facebook.

I praksis betyr dette at velger du å trykke «vis mer», så øker poengrangeringen på den aktuelle posten, men også på andre som ligner på den. «Vis mindre» på den annen side, nedjusterer poengrangeringen.

Vil lære mer av bruken din

Økt aktivitet - altså, økt bruk av funksjonen - vil også bidra til at Metas kunstige intelligens blir smartere, skriver selskapet selv. Dette sier de er fordelaktig for denne enkle funksjonen, men at det også bidrar til at andre funksjoner, både eksisterende og fremtidige, vil dra nytte av den innsamlede dataen.

Slik algoritmisk styring av hva slags innhold som vises til brukerne er ikke noe nytt, og spesielt TikTok har blitt kjent den siste tiden for å tilsynelatende svært god kontroll på hva brukerne vil se.

Du skal finne den nye Facebook-funksjonen, som også snart vil bli testet på Reels, ved å trykke på menyen med tre prikker i høyre hjørne. Den vil derimot kun være tilstede periodevis foreløpig.

Del av større satsing

Ifølge Metas egen pressemelding er denne funksjonen kun en del av et univers av verktøy, som handler om å gi deg mer innhold fra venner, familie, grupper, sider og offentlige personer du er tilknyttet. Blant de allerede eksisterende funksjonen i denne «familien» er «favoritter», «slumre» og «gjenoppta», som alle finnes i feed-preferansene dine.

Har fått kritikk for uønsket innhold

Funksjonen kommer i etterkant av kritikken rettet mot både Facebook og Instagram, for å ha oversvømt feeden med innhold man rett og slett er uinteressert i. Og samtidig gjemt bort innhold man faktisk ville se, slik som venners innlegg.

Meta har også sett seg nødt til å ta grep om andre, mer alvorlige tilfeller av «uønsket innhold». Blant annet skal Meta arbeide med en funksjon som skal gi brukere muligheten til å filtrere ut nakenbilder som dumper inn i meldingsboksen.

Sources


Article information

Author: Nicole Jones

Last Updated: 1703773562

Views: 1120

Rating: 4 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicole Jones

Birthday: 2014-04-30

Address: 07314 Shawn Corners, South Michael, IA 32576

Phone: +4579825688041156

Job: Tour Guide

Hobby: Ice Skating, Baking, Painting, Painting, Magic Tricks, Soccer, Gardening

Introduction: My name is Nicole Jones, I am a tenacious, spirited, unswerving, dazzling, candid, welcoming, striking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.