header banner
Default

Ecem İsminin Anlamı Nedir?


Table of Contents

  Ecem Türkçe anlamı ile beraber, ‘kraliçem, benim sultanım’ şeklinde çok özel bir karşılık bulunmaktadır. Üstelik bu isim Türkçe kökenli olarak çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış güzel isimler arasında yer almaktadır.

   Ecem İsminin Anlamı

   Ecem adını kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Zira kız çocukları adına günümüzde değerlendirilen en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Anlamı ise, ‘benim sultanım ya da kraliçem’ gibi etkileyici ve güzel bir ifade ile karşılık buluyor. Kökeni Türkçe olan bu güzel isim Türk tarihinin pek çok farklı medeniyetlerin de kullanılmış adları arasında yer almaktadır.

   Farklı dönemlerde üst kademe kesimler için kullanılmış bir isim olarak öne çıkıyor. Eğer kız çocuğumuz için bir isim arıyorsanız Ecem en güzel seçenekler arasında yer almaktadır. Hem okunuşu ve telaffuzu hem anlamı hem de Türkçe olması ile beraber tercih edeceğiniz isimlerden biridir. Çok eski bir tarihe dayansa bile günümüzde hala yaygın olarak kullanılan en naif, kibar ve hoş telaffuza sahip isimler arasında bulunuyor. Bu adı tek başına kullanabilir ya da farklı isimlerle güzel bir bütünlük oluşturabilirsiniz.

  Sources


  Article information

  Author: Gwendolyn Smith

  Last Updated: 1703719681

  Views: 715

  Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Gwendolyn Smith

  Birthday: 1910-11-12

  Address: 9517 Lynch Tunnel, Flemingmouth, RI 65792

  Phone: +3827135668906070

  Job: Archaeologist

  Hobby: Basketball, Hiking, Reading, Running, Golf, Amateur Radio, Scuba Diving

  Introduction: My name is Gwendolyn Smith, I am a cherished, accessible, valuable, vivid, accomplished, irreplaceable, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.