header banner
Default

Hoe kan je veilig je coins van Binance halen?


Binance maakte in juni bekend zich volledig terug te trekken uit Nederland. Het verkrijgen van de juiste vergunningen was namelijk te ingewikkeld, waardoor het eieren voor zijn geld heeft gekozen. Niet veel later stopte het ook met zijn diensten in België. Alle Nederlandse klanten moesten hun activa vóór 17 augustus van het platform halen. Heb je dat niet gedaan? Niet getreurd, met een beetje moeite kun je je geld nog terugvragen.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Bitcoin van Binance halen kan nog steeds

Sinds 17 augustus zijn alle Binance-accounts uit Nederland op non-actief gesteld. Dat betekent dat je niet meer op Binance kunt handelen, en ook niet meer gebruik kunt maken van de andere diensten die het bedrijf biedt. Na jaren van een succesvol bestaan in Nederland kwam de stop voor sommigen wellicht erg plotseling.

Gelukkig is het nog steeds mogelijk om de zeggenschap over je coins weer terug te krijgen. Na 17 augustus heeft Binance namelijk alle overgebleven tegoeden van Nederlanders omgezet in USDT. Als je je tegoeden hebt laten staan, dan heb je nog de mogelijkheid om je geld op te nemen door een handmatige aanvraag in te dienen.

Je moet dan inloggen en naar de “Asset” pagina gaan. Vervolgens zal je automatisch doorverwezen worden naar de pagina waarop alle crypto in jouw Binance-account staan weergegeven. Per crypto kan je een aanvraag indienen om je crypto te redeemen. Je kan hierbij zelf kiezen naar welke wallet je het wilt versturen. Kies hier voor vanzelfsprekend het juiste netwerk.

De stappen om je crypto op te nemen van Binance.

Het opnemen van je crypto kan nog 5 jaar lang. Wacht er echter niet te lang mee om er zeker van te zijn dat je het niet vergeet! Op zoek naar een nieuwe exchange? Maak via deze link een account aan bij Bitvavo en ontvang 10 euro cadeau.

Advertisement

Klanten verhuizen naar Nederlandse exchanges

Binance maakte begin juli bekend dat klanten zich kunnen aanmelden om hun activa over te laten zetten.

Eerder kwam de Nederlandse exchange Bitvavo nog met een gulle actie. Alle Binance-klanten die een account aanmaakten bij Bitvavo en hun activa overmaakten kregen namelijk een welkomstbonus van jaarlijks 10% bovenop de activa die deelnemers vanaf Binance overmaakten.

Dagelijks kregen de deelnemers 0,03% bovenop de waarde van hun gestorte tokens. Wel geldt een maximaal bedrag van 500 euro.

Het bleek een gunstige strategie; na verloop van tijd stroomden honderden miljoenen euro’s van Binance naar Bitvavo. Voor Bitvavo geldt nog steeds dat je 10 euro cadeau krijgt als je een account aanmaakt.

Post Views: 1.276

Sources


Article information

Author: Joseph Smith

Last Updated: 1703049842

Views: 824

Rating: 3.6 / 5 (95 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joseph Smith

Birthday: 2016-07-24

Address: 4285 Daniels Trafficway Suite 586, Olsonberg, MO 25988

Phone: +3904659546808306

Job: Construction Manager

Hobby: Raspberry Pi, Lock Picking, Coffee Roasting, Hiking, Painting, Amateur Radio, Cycling

Introduction: My name is Joseph Smith, I am a risk-taking, rare, sincere, vibrant, striking, capable, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.